06-1-2030091
  1117 Budapest, Fehérvári út 44.
  1117 Budapest, Bercsényi u. 24.
Figyelem, a cikk több mint egy éves, így elavult információkat tartalmazhat!

Felkészülés a COVID-19 második hullámára

A KeltexMed Kft. az elmúlt nyarat a koronavírus-járvány második hullámára történő felkészülésre fordította. Ennek fő irányai a következők voltak:
 1. Többlépcsős védekezési rendszer kidolgozása a gazdálkodó szervezetek folyamatos működésének biztosítására. Ennek keretében:
 2. Módszertan kidolgozása a veszélyeztetett munkavállalók azonosítására
 3. Gyors reagálású, egyedi vagy tömeges szűrési protokoll kidolgozása fertőződés gyanúja vagy bizonyított esete bekövetkeztekor.

Többlépcsős védekezési rendszer

Nem létezik hibátlan, 100%-os felderítési módszer, de nincs hibátlan, 100%-os védekezési módszer sem. De több, különböző elven működő módszer és eljárás egymást támogatva, egymás „lyukait befoltozva” minimálisra csökkenti a hiba, a kockázat, a veszély lehetőségét, maximalizálja a védekezés hatékonyságát. Ezt illusztrálja szemléltető ábránk a következő oldalon.
 1. lépcső: Munkavállalók tesztelése
 2. lépcső: Fertőzött munkavállalók kontaktjainak tesztelése, újratesztelése
 3. lépcső: Magas kockázatú munkavállalók azonosítása, speciális védelme (pl. home office, fokozott fertőzésvédelmi szabályok: távolságtartás, érintkezési gyakoriság csökkentése, maszk, kesztyű, elkülönített munkahely, fertőtlenítés, stb.)
 4. lépcső: Egyéb, alacsony költségvonzatú, kiegészítő intézkedések
A széles körű tesztelés nem lebecsülendő előnye, hogy lehetőséget nyújt az esetlegesen a fertőzésen már átesett - akár tünetmentesen, akár megbetegedett és meggyógyult -, és így védetté vált munkavállalók azonosítására a tartós immunitást jelző IgG antitest kimutatása révén (l. mellékelt tájékoztatónkat is). Ennek fontosságát és előnyeit nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az immunizálódott, védett munkatársak kockázatmentesen dolgozhatnak együtt védtelen, akár magas kockázatú munkavállalókkal, és újabb aktív eset(ek) felbukkanásakor, pl. tünetek megjelenése vagy pozitív teszt esetén, a legalkalmasabbak az elkülönítendő illetve elkülönített dolgozó támogatására (tájékoztatás, üzenetek továbbítása, intézkedés személyes ügyekben, személyes holmik kezelése, megfigyelés, kísérés, szállítás, lelki támasz nyújtása, magára hagyatottság megelőzése, stb.). További intézkedés a lappangó, felbukkanó esetek mielőbbi felderítése, látókörbe vonása és kezelése érdekében, a készenléti szűrési lehetőség kialakítása és fenntartása, pl. Önökhöz kihelyezett szakdolgozó vagy megkeresésre történő rendelkezésre állás segítségével. A harmadik fokozat a munkavállalók kockázati csoportokba sorolása COVID-19 érzékenység szempontból, és a magas kockázatú munkavállalók fokozott védelme, valamint közvetlen munkatársainak preventív, majd rendszeres tesztelése. A kockázati csoportosítás alapját a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok eredményei képezhetik. A preventív tesztelés kiegészítése kikérdezésen (pl. kérdőíven) alapuló környezettanulmánnyal történik, amely lehetőséget nyújt a tünetmentes, esetlegesen fals negatív teszteredményt produkáló, de közelmúltbéli kontaktjait tekintve kockázatosnak tekinthető munkavállalók kiszűrésére, és megerősítő tesztelésre irányítására. Rendkívül alacsony költségvonzatú módszer.

Veszélyeztetett munkavállalók azonosítására

A magas kockázati csoportba tartozók az átlagosnál könnyebben (nagyobb valószínűséggel) betegszenek meg, és várhatóan a betegség kimenetele jóval súlyosabb lesz, ezért az alábbi három magas kockázatú csoportba tartozó munkavállalók egyedi azonosítása elengedhetetlen, és halaszthatatlan feladat a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető, üzletviteli folytonosságot fenntartó működés érdekében. Jó hír, hogy alig igényel erőforrást. Akár személyes megjelenés nélkül, aránytalanul csekély anyagi ráfordítással meghatározható pusztán a rendelkezésre álló foglalkozás-egészségügyi adatok értékelésével. Pusztán az életkor és a munkakör jellege alapján dönteni a magas kockázatú csoportba tartozásról nem kielégítő és szakszerűtlen, mert a magas kockázatot nem elsősorban a vírus terjedésének módja és az érintkezés gyakorisága/valószínűsége határozza meg, hanem egyrészt az érintett személy egyéni fogékonysága a fertőzésre, másrészt az egyén sérülékenysége, azaz az esetleges fertőzés okozta betegség kimenetelének várható súlyossága – más, azonos munkakörben dolgozó, de kevésbé fogékony illetve sérülékeny munkavállalókhoz képest. A 60 év feletti munkavállalók (A) koruknál fogva, munkakörüktől függetlenül, továbbá a bizonyos meghatározott krónikus betegséggel (B) vagy egynél több kockázatnövelő tényezővel (multimorbiditás) (C) érintett munkavállalók munkakörüktől és korosztályuktól függetlenül magas kockázati csoportba tartoznak. (A kockázatnövelő betegségekről, illetve hiányukról történő nyilatkoztatás jogszerűtlen, még ráutaló magatartással is aggályos, pl. a munka felvételével, mert ennek objektivitása és teljeskörűsége nem megoldható a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonása nélkül, továbbá ellentétes a GDPR-szabályozással.)

COVID-19 teszt szűrés

Több szűrőcsapatunk is rendelkezésre áll tömeges gyorsteszt szűrés lefolytatására (melyet pozitív esetben - ésszerű mennyiségi határokon belül ingyenes - PCR megerősítő teszt követ). Megállapodás és megrendelés esetén ideális esetben a riasztás vételét követő akár 4 órán belül, de legkésőbb a következő munkanapon szűrőcsapatunk a megjelölt helyszínre érkezik (Magyarország területének bármely pontján), és haladéktalanul megkezdi a megjelent munkavállalók tesztelését. Tömeges tesztelési igény esetén több szűrőcsapat párhuzamos működésére is lehetőség van akár azonos, akár különböző helyszínen. A különböző, előre kidolgozott tesztelési menetrendeket a következő ismertető mutatja be. Igény esetén egyedi megállapodás alapján módosítás lehetséges. A szigorú követelmények maradéktalan biztosítására több megoldás is kidolgozásra került, melyeket számítástechnikai háttér támogat, online elektronikus bejelentkező rendszer segíti az ütemes érkezést minden verzióban. A Covid-19 tesztelést erre kiképzett és felszerelt, kizárólag erre a célra fenntartott személyzet, térben és/vagy időben teljesen elkülönített helyen végzi. Ugyanakkor kerülni kell szűk folyosókon, zárt térben több fő várakozását is, hogy megfelelő távolságot tarthassanak egymástól. Még a tesztelésre és a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra várakozó munkavállalók sem tartózkodhatnak egy légtérben. Számos munkavállaló szűrése egy munkanap alatt csak nagyon pontos, precíz időzítéssel, és a biztonságos elkülönítéshez szükséges infrastruktúra gondos kialakításával lehetséges.

A. típusú eljárás: COVID gyorsteszt előre egyeztetett időben:

A tesztelés ára tartalmazza a munkatársunk megfelelő védőruházatban történő helyszíni kiszállását. Kiszállásonként egy alkalommal (pozitív gyorsteszt esetén) ingyenesen biztosítjuk a PCR (garat- és orr váladékból történő koronavírus örökítő anyag kimutatás) 1 db vizsgálatot valamelyik érintett munkavállalójuk részére. A további PCR-tesztek díjszabása a C. típusú eljáráséval egyezik meg. Gyorsteszt helyett vénás vérből levett minta laboratóriumban történő analízise és kiértékelése szintén elérhető, ami felárral járhat.

B. típusú eljárás: COVID gyorsteszt akár hétvégén is – rendelkezésre állással:

A rendelkezésre állási díj a kiszállási díj(ak)at, továbbá naponta 3 teszt ingyenes elvégzését tartalmazza. Minden további teszt ára külön fizetendő. A teszt eredményéről írásos dokumentációt adunk át a tesztelésen résztvevők részére. Egy teszt elvégzése 5 perc. Naponta egy alkalommal (pozitív gyorsteszt esetén) ingyenesen biztosítjuk a PCR (garat- és orr váladékból történő koronavírus örökítő anyag kimutatás) 1 db vizsgálatot valamelyik érintett munkavállalójuk részére. A további PCR-tesztek díjszabása a C. típusú eljáráséval egyezik meg. Gyorsteszt helyett vénás vérből levett minta laboratóriumban történő analízise és kiértékelése szintén elérhető, ami felárral járhat.

C. típusú eljárás: PCR teszt előre egyeztetett időben:

A tesztelés ára tartalmazza a munkatársunk megfelelő védőruházatban történő helyszíni kiszállását. PCR tesztelés esetén minimum 20 fő tesztalany szükséges a helyszíni kiszálláshoz. A PCR teszt eredményét a labor 48 órán belül e-mailben eljuttatja a munkavállalójuk részére. Mindhárom esetben a vizsgálat előtt az érvényes előírásoknak és a GDPR rendelkezéseknek megfelelően a vizsgált személy nyilatkozatot tölt ki arról, hogy 14 napon belül nem járt olyan országokban, ahol ezt a fertőzést megkaphatta volna, valamint arról, hogy egészséges, tünet- és lázmentes állapotban van. Ügyfeleink azért szeretik ezt a megoldást, mert amennyiben az ellenanyagteszt bármit kimutat, már nem engedik dolgozni a kollégát, és a 14 nap karantén elteltével egészséges állapotban automatikusan visszatérhet munkahelyére.

Eljárási rend

 1. Riasztás a Megbízó részéről
Lehetőleg telefonon a következő telefonszámon: +36 30 949 8901 (Dr. Magyar Judit ügyvezető) Nem azonnali kivonulást igénylő esetben e-mailen: info@keltexmed.hu Kérjük pontosan megadni a helyszínt, lehetőleg GPS-koordináták megadásával is, a tesztelendő személyek legalább hozzávetőleges létszámát, és a helyszínen tartózkodó kapcsolattartó személy nevét és mobiltelefon-számát.
 1. Kivonulás
Legkésőbb a riasztás vételét követő munkanapon szűrőcsapatunk a megjelölt helyszínre érkezik bárhol az ország területén, és haladéktalanul megkezdi a megjelent munkavállalók tesztelését. Tömeges tesztelési igény esetén több szűrőcsapat párhuzamos működésére is lehetőség van. Kérjük a tesztelés lebonyolításához szükséges helyet és infrastruktúrát biztosítani, valamint a várakozók részére olyan várakozóhelyet, ahol a távolságtartás megoldható.
 1. Tesztelés megkezdése
A mellékletben részletezett 3 különböző opció valamelyike (esetleg külön megállapodásban meghatározott protokoll) szerinti tesztelés lebonyolítása. Magában foglalja a személyek hitelt érdemlő azonosítását okmányaik alapján, a szükséges beleegyező- és adatkezelési nyilatkozatok aláíratását és az értesítési elérhetőségek rögzítését, egyeztetését. (Például ahhoz, hogy a teszt eredményéről és a vizsgált személy státuszáról Önök, mint megrendelő értesítést kaphassanak, kifejezetten ilyen értelmű írásbeli felhatalmazás szükséges a vizsgált személytől. Megtagadása esetén a teszt nem végezhető el. Az írásbeli felhatalmazás birtokában értesítésre kerülhet a helyi vezető, mint a munkáltató közvetlen helyi képviselője, illetve az Önök által megnevezett felelős személy. A vizsgált személy szükség esetén a hatóságok megérkezéséig elkülönítésre kerül.) A szigorú követelmények maradéktalan biztosítására több megoldás is kidolgozásra került, melyeket számítástechnikai háttér támogat, online elektronikus bejelentkező rendszer segíti az ütemes érkezést minden verzióban. A tesztelés folyamatát jelentősen meggyorsítja, és munkánkat megkönnyíti, ha lehetőleg elektronikus formában előre megkapjuk a tesztelendő személyek listáját, azonosító adatait és elérhetőségeit.
 1. Kiértékelés
Gyorsteszt esetén a kiértékelés azonnal, a helyszínen megtörténik. Laboratóriumi kiértékelés esetén (vénás vérből történő analízis illetve PCR-teszt) a kiértékelésre néhány napon belül kerül sor.
 1. Értesítés
Gyorsteszt esetén az eredmény közlése azonnal, szóban, a helyszínen megtörténik, de igény esetén a következő munkanapon írásban, lehetőleg elektronikus csatornán keresztül is megküldhetjük a munkavállaló részére. A munkáltató a pozitív esetekről azonnal (munkavégzésre nem alkalmas minősítéssel) értesül. A tesztfolyamat végén, jellemzően a nap végén, a munkáltató összefoglaló jelentést kap, amelyben személyenként munkavégzésre alkalmas / nem alkalmas minősítés kerül közlésre. Laboratóriumi kiértékelés esetén (vénás vérből történő analízis illetve PCR-teszt) a kiértesítésre néhány napon belül kerül sor a gyorsteszthez hasonló módon, azzal a különbséggel, hogy ez esetben a munkavállaló is írásbeli, lehetőleg elektronikus értesítést kap.
 1. Megerősítő tesztelés
Pozitív gyorsteszt (illetve pozitív vénás vér teszt) esetén megerősítő PCR-teszt elvégzésére kerül(het) sor, amely ésszerű határokon belül (tesztnaponként és helyszínenként egy darab) ingyenes. PCR-teszt esetén néhány napon, héten belül további, az időbeli változást lekövető teszt elvégzése ajánlott.
 1. Hatósági karantén
COVID-19 fertőzés alapos gyanúja esetén automatikusan és kötelező jelleggel megtörténik a hatóság értesítése, amely vélhetően házi karantént rendel el. A karanténban töltött időszakra munkabér nem jár, de táppénz igen, amelyet az általános keresőképtelenség szabályai szerint kell intézni, vagyis a fertőzésgyanús személy kezdeményezi a háziorvosánál. Megjegyzés: Nem a mi esetünkre vonatkozik a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról legújabb módosítása, mely szerint: „40. § (6) * Az a biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott, nem hivatalos célú külföldről Magyarország területére történő beutazáskor hatósági házi karantént rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek.” Ez ugyanis nem az országon belül felbukkant fertőzés miatt elrendelt karanténra vonatkozik, hanem csak az országhatáron, belépéskor elrendeltre. Így a munkavállalóknak nem kell tartaniuk attól, hogy a karantén ideje alatt ellátatlanul maradnának.
A www.keltexmed.hu weboldal többféle sütit (cookie-t) használ azért, hogy biztosítsuk a weboldal teljes funkcionalitását, informatívvá és felhasználóbaráttá tegyük az oldalt. Ha tovább böngészi az oldalt, beleegyezik a sütik használatba. További információért olvassa el cookie szabályzatunkat.